Nieuws

Waarom HR belangrijker is dan ooit…..?

HR is belangrijker dan ooit!

Dat een goed functionerende HR afdeling van essentieel belang is voor een succesvolle organisatie moge duidelijk zijn! Misschien is HR, na deze coronacrisis, wel belangrijker dan ooit! Maar goed nieuws, dat geeft heel veel (nieuwe) kansen!

Drie maanden geleden was het binnen veel organisaties een uitdaging om goed personeel te vinden, ook on-/offboarding, talentontwikkeling en behoud van personeel waren belangrijke punten op de HR agenda. In een paar weken tijd veranderde dit beeld compleet. Er is een ander tijdperk aangebroken waarin geen medewerker of organisatie gespaard is gebleven. Of het nou gaat om werk-privé balans, baanzekerheid, aanpassen van processen of werkdruk, de impact is enorm en iedereen voelt wel de gevolgen van deze crisis. Door deze impact hebben zowel werknemers als werkgevers veel vragen en uitdagingen,  strategisch, tactisch en operationeel. En daar is HR!

Waarom is HR nu belangrijker dan ooit?

Werk-privé balans:

De afgelopen maanden hebben we veel uitdagingen gezien als: thuiswerken naast het zijn van schooljuf/-meester en het leuk houden van je huwelijk…best pittig in je eentje. Er is een groot beroep gedaan op het zelforganiserend vermogen van werknemers en er is een beroep gedaan op de techniek om een (data) veilige werkomgeving te creëren. Veel werkgevers zijn erachter gekomen dat tijd en locatie onafhankelijk werken best mogelijk is en zelfs efficiënt en kostenbesparend kan zijn. Daarmee ontstaan ook kansen voor de toekomst, waardoor processen en beleid aangepast zullen moeten worden. Werknemers hebben behoefte aan een goede (ergonomische) werkplek, sommigen willen een luisterend oor en anderen een flexibele werkgever met flexibele werkomstandigheden. De kans om je als goed werkgever te laten zien, en daar is HR!

Rechten en plichten:

HR is overspoelt met vragen over verlof, ziekteverzuim (preventie), werktijden, rechten en plichten. Wat als het je (werknemer) thuis niet lukt om aan zijn arbeidsduur te voldoen? Wat als je kind verkouden is op jouw werkdag? Wat als je in quarantaine moet als er iemand uit je gezin verkouden is? Je vakantie gaat niet door en je wilt later op vakantie? Je werkgever heeft gebruik gemaakt van de NOW regeling, en je hebt een hoop vragen? Maar ook zaken als afzien van contractverlenging van een medewerker, gedwongen ontslag en langdurig ziekteverzuim kunnen binnen een organisatie spelen. Sommige (kleine) organisaties schakelen voor vragen over wet- en regelgeving een advocaat in, terwijl ze dergelijke vragen ook kunnen neerleggen bij een (zelfstandig) HR Professional om met het dossier aan de slag te gaan of HR-beleid op te stellen. Pratischer en goedkoper. De kans om expertise te laten zien, en daar is HR!

Organisatieontwikkeling:

Werkgevers hebben in zeer korte tijd moeten inspelen op de nieuwe situatie en hebben te maken gekregen met noodgedwongen aanpassingen van werkwijzen en -processen, (extreme) omzetverliezen, werkdruk of verlies van arbeidsplaatsen. De productie of dienstverlening moest in de meeste gevallen gewoon doorgaan. Zoomen, NOW-regeling en het inrichten van een 1,5 meter werkplek kwamen als totaal nieuwe thema’s op de HR-agenda. Dit behoeft een herziening van organisatie(structuur) met mogelijk nieuwe agendapunten als (strategische) personeelsplanning, thuiswerkbeleid en een veilige ICT omgeving. Dit biedt de kans om eens kritisch naar de effectiviteit en kosten van je organisatie te kijken, en daar is HR!

Werven van nieuwe werknemers

Of je als werkgever nu juist personeel nodig hebt, of als dit even op een laag pitje staat, dit is hét moment om je als organisatie te laten zien, zowel aan bestaande als potentiële nieuwe werknemers. Er staan minder vacatures online, wervingscampagnes zijn goedkoper, en dit is dus je kans om meer op te vallen! Laat je als werkgever zien in beelden en verhalen, bijvoorbeeld hoe (goed) jij voor je werknemers hebt gezorgd tijdens deze bijzondere tijd. De kans om je als potentiële werkgever te laten zien, en daar is HR (Recruitment)!

Zoals gezegd is de situatie voor iedereen nieuw en impactvol, maar organisaties kunnen NU VERSCHIL MAKEN. Communicatie is hierin essentieel! Het uitspreken van waardering, het bieden van een luisterend oor, het geven van belangrijk informatie, het laten zien van de organisatie en het zorgen voor onderlinge communicatie (collega’s kunnen elkaar missen). Elke crisis, klein of groot, biedt kansen! En daar is HR weer!

Om deze impact te maken heeft een organisatie een goed ingerichte HR afdeling nodig, of dat nou met vaste of tijdelijke werknemers is! Er staan veel (interim) HR professionals te popelen om organisaties hierbij te helpen.

Heeft uw organisatie behoefte aan (tijdelijke) HR professional of een specialist op één van bovengenoemde thema’s, wij denken graag met u mee om iemand te vinden die deze impact kan geven.